Kölcsönzés

Kölcsönzés

2022.11.21.
Kölcsönzés

A kölcsönzés feltételei

Kölcsönözni könyvtári beiratkozás után személyesen és érvényes olvasójeggyel lehet.

 • A Kazinczy utcai Könyvtárból az ELTE hallgatói, oktatói, munkatársai, ELTE Alumni tagok kölcsönözhetnek, feltétele az aktív jogviszony.
 • Az Izabella utcai Könyvtárból csak az ELTE PPK Pszichológiai Intézet hallgatói és oktatói kölcsönözhetnek aktív jogviszonnyal, helyben azonban bárki díjmentesen használhatja a könyvtárat.
 • Az ELTE-vel jogviszonyban nem álló személyek helyben használhatják a könyvtár szolgáltatásait.

Kölcsönözhető dokumentumok

A Kazinczy utcából kölcsönözhető dokumentumok a Kazinczy utca raktárban lévő könyvek. Az Izabella utcából pedig a szabadpolcon lévő nem helyben használatos könyvek.

Nem kölcsönözhető dokumentumok

 • Kazinczy utcai olvasótermi könyvek
 • Izabella utcai helyben használható könyvek
 • szakdolgozatok, disszertációk
 • folyóiratok
 • különgyűjtemények dokumentumai
 • védett állományba sorolt dokumentumok.

Kölcsönzési limit

A Kazinczy utcai könyvtárból egy időben oktatóknál 25 db, hallgatóknál 5 db könyv lehet kölcsönzésben.

Az Izabella utcai könyvtárból egy időben oktatóknál 25 db, hallgatóknál 4+4 db (4 könyv+ 4 jegyzet) lehet kölcsönzésben.

A kölcsönzés menete

 • Kölcsönzési igények leadása: kölcsönzési igényeket a Kazinczy utcai raktár és az Izabella utcai kölcsönző lelőhelyű könyvekre lehet leadni. Tájékozódásra az online katalógust használják. Kérésleadás történhet emailben, telefonon vagy személyesen. Kérjük pontosan megjelölni a kívánt könyv adatait: szerző, cím, raktári jelzet. Személyes kérés esetén a Kazinczy utcában a kiválasztott könyvekről kérőlapot kell kiállítani. Az e-mailben kért könyvek átvételére 5 nyitvatartási napig van lehetőség, ennyi ideig tesszük félre a könyveket a kérő nevére. Kölcsönzéssel kapcsolatos részletesebb tájékoztatást, keresési segítséget vehet igénybe, aki igényli.
   
 • A könyvek átvétele: a kölcsönözni kívánt könyvek átvételére a kölcsönző nyitvatartási idejében, csak személyesen van lehetőség.

  A Kazinczy utcai raktárból a könyvek felhozatala igény szerint történik, a könyvek átvehetők a kérésleadást követően, 10-15 perc átfutási időt számítva. A raktári felhozatal után a könyvtáros kikölcsönzi az olvasónak a dokumentumokat.

  Az Izabella utcában szabadpolcos rendszer működik, kérőlap kitöltése nem szükséges. A kiválasztott könyveket a kölcsönző helyiségben a könyvtárosnak át kell adni, aki az integrált rendszerben kikölcsönzi az olvasónak a dokumentumokat.
   
 • Visszavétel: a kölcsönzött könyvek visszahozatala, visszaküldése más személlyel a kölcsönző nyitvatartási idejében lehetséges. Az aktuális lejárati dátumok itt ellenőrizhetők, ehhez kérjük, jelentkezzen be.

Előjegyzés

Előjegyzés felvételére akkor van lehetőség, ha nincs a könyvtárban kölcsönözhető példány. Az előjegyzés felvehető a katalógusba bejelentkezve a kívánt könyvnél vagy a könyvtáros segítségével.

Kölcsönzési határidő

A Kazinczy utcai könyvtárban alapértelmezetten 4 hét (28 nap) a kölcsönzési határidő. Vannak továbbá rövidebb határidejű könyveink, 2 hetes (14 napos), 1 hetes (7 napos) időtartammal. A féléves lejáratú dokumentumok oktatói tartós kölcsönzések.

Az Izabella utcai könyvtárban alapértelmezetten 3 hét (21 nap a kölcsönzési határidő). Vannak továbbá rövidebb kölcsönzési határidejű könyveink, tesztjeink 1 hetes (7 napos) időtartammal. A féléves lejáratú dokumentumok oktatói tartós kölcsönzések.

A könyvtár – kényelmi szolgáltatásként – 2 munkanappal a kölcsönzési idő lejárta előtt emailes értesítőt küld. Az esetleges technikai problémák miatt ki nem küldött vagy kézbesítésre nem került előzetes figyelmeztetések a késedelemre jogalapot nem képeznek, és a könyvtáron nem kérhetők számon.

Kölcsönzés hosszabbítása

A kikölcsönzött könyvek – ha azokra előjegyzés nincs a kölcsönzési határidőn belül – két alkalommal hosszabbíthatók.

A kölcsönzés hosszabbítása telefonon, emailben kérhető, webappon keresztül és az online katalógusba bejelentkezve oldható meg. A lejárt kölcsönzési idejű könyveket csak a könyvtáros tudja hosszabbítani.

Késedelem

 • Késedelmi díjat fizet az olvasó, aki a kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzési idő lejárta után hozza vissza vagy késedelmesen hosszabbítja, hosszabbíttatja. A késedelmi díj összegét a mindenkor érvényben lévő „díjtétel táblázat„ tartalmazza.
 • A késedelmi díj fizethető készpénzzel vagy  bankkártyával.
 • A kölcsönzésből időlegesen kizárja magát az olvasó, akinek könyv- vagy pénztartozása van. Ha az olvasó, figyelmeztetés ellenére, a szabályzatnak nem tesz eleget, a könyvet gondatlanul kezeli, és a sürgetések után sem szolgáltatja vissza, akkor meghatározott időre, vagy végleg kizárható a kölcsönzésből. 
 • A Karról ideiglenesen vagy véglegesen elbocsátásra kerülő hallgatók az intézmény elhagyását megelőző napig kötelesek a könyvtárban leszámolni.
 •  Záróvizsgára az a hallgató bocsájtható, aki rendezte könyvtári tartozásait.